Marty Poorter

International Visual Artist Marty Poorter:

My visual work is my way of speaking. My way of being in the world. My source is desire. Longing for gestures never made before. I work from a non- thoughtful flow of lines and gestures. A game where I surrender to a kind of inner music.

All images are notes of the same music which cannot exist without each other. I am the outsider. The observer  who intuitively registers the things that hit me emotionally. As an artist I try to get a grip on that reality.

The beauty of nature and especially the relationship between humans and animals are to me an endless source of inspiration.

Regular exhibitions at home and abroad. Recent exhibitions include New York, Stockholm, Museum Joure, Natuurmuseum Fryslân and Gallery Hoogenbosch Gorredijk. A permanent exhibition of my own collection in Studio and Gallery Huize Hynsteblom, The Netherlands.

 

Marty Poorter

Marty Poorter

Internationaal  Beeldend Kunstenaar Marty Poorter:

Mijn beeldend werk is mijn manier van spreken. Mijn manier van in de wereld staan. Mijn bron is verlangen. Verlangen naar gebaren die nog niet eerder gemaakt zijn. Ik werk vanuit een niet-nadenkende stroom van lijnen en gebaren. Een spel waarin ik me overgeef aan een soort innerlijke muziek.

Alle beelden zijn noten van een zelfde muziek die zonder elkaar niet kunnen bestaan. Ik zelf ben de buitenstaander. De toeschouwer die intuïtief de dingen registreert die me emotioneel raken. Als kunstenaar probeer ik zo grip op die werkelijkheid te krijgen. De schoonheid van de natuur en vooral de relatie tussen mens en dier vormen voor mij een oeverloze inspiratiebron.

Regelmatige exposities in binnen- en buitenland. Recente tentoonstellingen onder andere in New York,  Stockholm, Museum Joure, Natuurmuseum Fryslân en Galerie Hoogenbosch Gorredijk. Een permanente expositie van mijn eigen collectie in Atelier en Galerie Huize Hynsteblom, Nederland.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar